Welkom

hwrunners.nl
Doelstelling: Zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor Stichting Roparun, welke gelden ten goede komen aan palliatieve kankerpatiënten. Ieder jaar worden na de Roparun de gelden overgemaakt, welke in de voorafgaande periode zijn ontvangen.
In de decemberweken voorafgaand aan de kerstdagen hebben weer ruim 250 vrijwilligers kerstpost rond gebracht
en daarmee veel geld bij elkaar gebracht voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten.
steeds meer concurrentie ondervindt van de digitale boodschappen, hetgeen natuurlijk jammer is.
Maar gelukkig heeft de gemeente Hoeksche Waard wel de traditionele kerstkaart laten bezorgen op alle
woonadressen en dat heeft er mede voor gezorgd dat er een grote opbrengst te tellen was, namelijk 50.000 euro
.
Daarvoor zeggen we dank aan alle trouwe schrijvers en natuurlijk de mensen die deze actie hebben gecoördineerd
en uitgevoerd. Natuurlijk hopen we volgend jaar weer op een mooie opbrengst en vooral dat we dit jaar een
gewone’ Roparun kunnen houden zonder  beperkingen’, aldus Vermeulen. Namens het bestuur van de Hoeksche
Waardrunners wensen we een ieder een mooi en gezond 2022.
Kerstpostactie brengt 50.000 euro op
Het was wel duidelijk te merken volgens voorzitter Jan Vermeulen van Roparunteam HW Runners dat deze post
Burgemeester van Hemmen bracht een bezoek aan de voorzitter van Stichting  Hoeksche Waard Runners, Jan Vermeulen. De burgemeester heeft duidelijk zijn waardering uitgesproken voor ons team. En respect voor alle vrijwilligers, die de Kerstpost actie tot een succes maken.
ROPARUN BLIJFT OOK IN 2022 IN NEDERLAND

Welkom

hwrunners.nl
Kerstpostactie brengt 50.000 euro op
In de decemberweken voorafgaand aan de kerstdagen hebben weer ruim 250 vrijwilligers kerstpost rond gebracht
en daarmee veel geld bij elkaar gebracht voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten.
Het was wel duidelijk te merken volgens voorzitter Jan Vermeulen van Roparunteam HW Runners dat deze post
steeds meer concurrentie ondervindt van de digitale boodschappen, hetgeen natuurlijk jammer is.
Maar gelukkig heeft de gemeente Hoeksche Waard wel de traditionele kerstkaart laten bezorgen op alle
woonadressen en dat heeft er mede voor gezorgd dat er een grote opbrengst te tellen was, namelijk 50.000 euro
Daarvoor zeggen we dank aan alle trouwe schrijvers en natuurlijk de mensen die deze actie hebben gecoördineerd
en uitgevoerd. Natuurlijk hopen we volgend jaar weer op een mooie opbrengst en vooral dat we dit jaar een
‘gewone’ Roparun kunnen houden zonder  beperkingen’, aldus Vermeulen. ‘Namens het bestuur van de Hoeksche
Waardrunners wensen we een ieder een mooi en gezond 2022.
Burgemeester van Hemmen bracht een bezoek aan de voorzitter van Stichting  Hoeksche Waard Runners. Jan Vermeulen. De burgemeester heeft duidelijk zijn waardering uitgesproken voor ons team. En respect voor alle vrijwilligers, die de Kerstpost actie tot een succes maken.
ROPARUN BLIJFT OOK IN 2022 IN NEDERLAND