hwrunners.nl
Contact gegevens hwrunners

Contact

Voorzitter

         Jan Vermeulen

janmpvermeulen@gmail.com

06-50474648

Secretaris

Anja van Hamburg

anjavanhamburg@icloud.com 

         06-34016221

Penningmeester Astrid Oostdijk oostdal@hotmail.com  06-14371598 Statutaire naam   Stichting Hoeksche Waard Runners     ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Statutaire zetel Gemeente Hoeksche Waard Fiscaalnummer 8081.79.779 Secretariaat Binnenpad 85, 3263AL Oud-Beijerland Rekeningnummer  NL07Rabo0323069487 - NL28INGB0007052192 Doelstelling Zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor Stichting Roparun,welke gelden ten goede komen aan palliatieve kankerpatiënten. Ieder jaar worden na de Roparun de gelden overgemaakt welke in de voorafgaande periode zijn ontvangen. Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden door de Stichting de financiële gegevens gepubliceerd van het voorgaande boekjaar.
Update 25-01-2021
hwrunners.nl

Contact

Voorzitter

         Jan Vermeulen

janmpvermeulen@gmail.com

06-50474648

Secretaris

Anja van Hamburg

anjavanhamburg@icloud.com 

         06-34016221

Penningmeester Astrid Oostdijk oostdal@hotmail.com  06-14371598 Statutaire naam   Stichting Hoeksche Waard Runners     ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Statutaire zetel Gemeente Hoeksche Waard Fiscaalnummer 8081.79.779 Secretariaat Binnenpad 85, 3263AL Oud-Beijerland Rekeningnummer  NL07Rabo0323069487 - NL28INGB0007052192 Doelstelling Zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor Stichting Roparun,welke gelden ten goede komen aan palliatieve kankerpatiënten. Ieder jaar worden na de Roparun de gelden overgemaakt welke in de voorafgaande periode zijn ontvangen. Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden door de Stichting de financiële gegevens gepubliceerd van het voorgaande boekjaar.