Contact
Contact
Statutaire naam    Statutaire zetel  Fiscaalnummer  Secretariaat  Rekeningnummer Contactgegevens  Voorzitter Bart Bruinenberg bartbruinenberg@icloud.com 0186-614325 06-23591823 Secretaris Anja van Hamburg anjavanhamburg@icloud.com 0186-618508 06-34016221 Penningmeester Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Doelstelling Het zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor Stichting Roparun, welke gelden ten goede komen aan Activiteiten Sbi-code : 93299 De Stichting heeft een aantal kernactiviteiten zoals de kerstpostactie, de verkoop van Chocoladeletters, FinanciŽn Ieder jaar wordt na de Roparun de gelden overgemaakt welke in de afgelopen periode zijn ontvangen. Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden door de Stichting de financiŽle gegevens gepubliceerd van het  voorgaande boekjaar. De gegevens over 2016 kunt u hier inzien.
palliatieve kankerpatiënten.
het organiseren van feestavonden en het doen van diensten van andere bedrijven en instellingen. Ook schenkingen, legaten kunnen een bron van inkomsten voor de Stichting zijn.
Stichting Hoeksche Waard Runners ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Gemeente Binnenmaas 8081.79.779 Binnenpad 85, 3263 AL Oud-Beijerland NL07 RABO 0323 0694 87 en NL28 INGB 0007 0521 92
Astrid oostdijk