Welkom

hwrunners.nl
Doelstelling: Zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor Stichting Roparun, welke gelden ten goede komen aan palliatieve kankerpatiënten. Ieder jaar worden na de Roparun de gelden overgemaakt, welke in de voorafgaande periode zijn ontvangen.